Torna a la pàgina d'inici
 
 
 
  Notícies AFB
inici AFB - Notícies
     
  L’Assessor respon: Dret de desistiment en la venda online de productes farmacèutics  
 

Pregunta: En les vendes online de medicaments i productes de parafarmàcia, si l’usuari demana retornar la compra, quins aspectes he de tenir en compte?

 
 
  • Empresarials: FEFAC | AFB | AFET | AFELL
  • Categories: L’assessor respon | Gestió | Eines digitals per a la farmàcia
  • Etiquetes: e-commerce | venda online | online | botigues online | proveïdors. ARCO
  • Data de publicació: 09/02/2017 13:16:11
 
 

Resposta:

Des d’un punt de vista de consum, el dret desistiment és la facultat que legalment  s’atribueix als consumidors i usuaris a retornar una compra amb devolució íntegra del preu pagat, dins d’un termini prefixat, sense necessitat de justificar una causa. 

El referit dret a desistir d'una compravenda opera amb caràcter general en les vendes realitzades a distància o fora d’establiment comercial. En aquest sentit, s’està pensant en oferir una protecció al consumidor que ha adquirit un producte a distància, per exemple, a través d’internet.

En el cas concret de les farmàcies que optin per posar al servei dels consumidors la venda dels seus productes a través de pàgines webs, el dret al desistiment dels consumidors i usuaris diferirà en funció del tipus de producte que es posi a la venda, és a dir, segons el producte sigui un medicament -no subjecte a prescripció mèdica-  i/o un producte de parafarmàcia o sanitari. Seguidament, s’apunten els següents dos supòsits:

 

1.- Venda online de medicaments no subjectes a prescripció

La venda telemàtica de medicaments està subjecta a una regulació específica, el Real Decret 870/2013, de 8 de novembre, pel que es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicament d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica.

La referida norma, que fixa les condicions i els requisis relatius a la venda a distància de medicaments no subjectes a prescripció mèdica, disposa la prohibició d’acceptar devolucions dels medicaments una vegada hagin estat dispensats o entregats al client. Per tant, si un consumidor compra per mitjà del lloc web un producte qualificat de medicament no tindrà dret a desistir de la compra realitzada, i per tant, a retornar el producte amb la devolució del preu pagat. 

No s’ha de confondre el dret de desistiment amb el dret a retornar un producte danyat durant el transport o d’aquells productes que no es corresponguin amb el sol·licitat. En aquests supòsits, el consumidor podrà retornar el producte amb la devolució del preu.

 

2.- Venda online de productes de parafarmàcia

Pel que fa a la venda online de productes de parafàrmacia, el dret de desistiment s'aplicarà de conformitat amb la normativa de protecció dels consumidors i usuaris. 

Com a norma general, serà plenament aplicable; no obstant això, per raons de protecció de la salut o d’higiene, si el producte que ha estat objecte de compra, va envasat o precintat, no podrà ser retornat un cop hagi estat desembolicat i desprecintat. 

Donat que la gran majoria de productes farmacèutics van degudament envasats, cal tenir en compte aquesta excepció a la norma general. D'altra banda, si el producte manté el seu precintat, o bé, es tracta d'un producte que no duu precinte, el comprador podrà desistir de la compra feta a través del lloc web.

La farmàcia haurà d’informar de forma adequada en el seu lloc web sobre el dret a desistir dels productes comprats de manera online, i indicar els supòsits en què el referit dret serà aplicable.

D’altra banda, és obligatori informar els consumidors i usuaris sobre les condicions i els procediments per exercir el referit dret, en els termes que s’indiquen a continuació:

Termini i forma d'exercir el dret de desistiment

El dret de desistiment s'haurà d'exercir en el  termini de 14 dies naturals a partir del dia en què el consumidor rebi el producte.

Abans que venci el termini, el comprador haurà de comunicar a la farmàcia de forma inequívoca la decisió de retornar el producte. A tal efecte, la farmàcia posarà a disposició del consumidor un model de formulari de desistiment i una adreça electrònica on enviar la comunicació. Un cop la farmàcia hagi rebut la comunicació, haurà de comunicar de forma immediata la recepció del corresponent desistiment. 

Llevat que la farmàcia opti per la recollida del producte, el comprador haurà de retornar-lo en el termini de 14 dies naturals a comptar des de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment. Les despeses de devolució del producte són a càrrec del comprador sempre i quan s'informi adequadament d'aquesta despesa al consumidor.

Conseqüències de l'exercici del dret al desistiment

La farmàcia reemborsarà al comprador el preu pagat pel producte així com, en el seu cas, les despeses d'entrega ordinàries en el termini de 14 dies naturals des de la data de comunicació del dret de desistiment de la compra realitzada.

No obstant això, la farmàcia pot no retornar l'import fins que no es faci entrega del producte i s’hagi verificat el seu correcte estat.

 

Informació elaborada per: 

Passeig de Gràcia 122-124, 3er 1ª 08008 – Barcelona Tel. 93 487 10 20

 
 
   
   
     
     
 
Web patrocinada per:
Associació de Farmàcies de Barcelona - C/ Casanova, 84-86, Entr. 1ªC - 08011 Barcelona - Tel. 93 323 24 22 - Fax 93 454 61 77 | afb@afb.cat